Europejski funduszu rozwoju regionalnego

Akademia Rozrywki realizuje projekt pn. Jump and Run. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”   

 

Nazwa projektu: Jump and Run   

 

Beneficjent: Akademia Rozrywki Iwona Sierotko   

 

Wkład Funduszy Europejskich: 343 200,00 PLN   

Całkowita wartość projektu: 767 520,00 PLN   

 

Cel: Celem projektu jest organizacja biegów dla dzieci i dorosłych przez przeszkody dmuchane, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystycznych regionu.

 

 Planowane efekty:

  • wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, wyczynowych urządzeń dmuchanych, przeznaczonych do organizacji biegów przez przeszkody
  • wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem wśród społeczności
  • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, dzięki promocji regionu, w którym przedsięwzięcia będą organizowane
  • wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej w skali krajowej

Akademia Rozrywki otrzymała wsparcie w ramach projektu realizowanego przez  Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Finansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

 

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 000,00 PLN

Grantobiorca: AKADEMIA ROZRYWKI IWONA SIEROTKO

Kwota grantu: 23 535,33 PLN

Planowane efekty:

·         przyszły efekt grantu: 1. zapewnienie przetrwania dla firmy w trudnym okresie

·         zabezpieczenie  rozrachunków z dostawcami

 

·         utrzymania pozycji na rynku

Firma Akademia Rozrywki Iwona Sierotko otrzymała Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania   COVID-19