Dotacje EU – zapytania ofertowe

 

1.Szacowanie wartości zamówienia

Szacowana wartość zamówienia

2. Dot. zakupu i dostawy urządzeń pneumatycznych  w ramach projektu „JUMP & RUN”

JUMP & RUN”

Nr RPZP.01.05.00-32-T023/19-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”

Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

3.Agregat – szacowanie rynku

Agregat – Szacowanie rynku 

4.Szacowanie rynku wykonanie platformy internetowej

Szacowanie rynku – wykonanie platformy internetowej 

5.Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na nowy pojazd w ramach „JUMP & RUN”

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na nowy pojazd w ramach „JUMP & RUN”

6.Szacowanie rynku – zakup sprzętu nagłośnieniowego

Szacowanie rynku – zakup sprzętu nagłośnieniowego

7.Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – zakup nagłośnienia

Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – zakup Nagłośnienia

8.Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – Zakup Auta

Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – Zakup Auta